Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: asd ast asl

Viser 151 - 160 av 219 treff.

 • Referanser

  05.12.2016 | Kapittel

  Statped. Han arbeider for tiden i hovedsak innen fagfeltet alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og er særlig opptatt av tilrettelegging for språk- og begrepsutvikling for personer uten ekspressivt ...
 • Seminar 2: Pedagogisk bruk av iPad for barn med autismespekterforstyrrelser

  22.05.2018 | Kapittel

  ...en kan jobbe med Book Creator for elever med ASF med utgangspunkt i å fremme barnets stemme. Siw Askheim er seniorrådgiver i Statped Sørøst, avdeling sammensatte lærevansker. Hun har lang erfaring i arbeid ...
 • Gro Aasen

  18.01.2016

  ...delprosjekter innen fagområdet spesialpedagogikk, ekkolali og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
 • Taktile symbol

  16.10.2018 | Kapittel

  ...symbol som ho kan ta og føle på, gjerne brikker med punktskrift og anna taktilt materiale. Ho brukar ASK som supplerande kommunikasjon slik at ho lettare kan forstå omgivnadene og sjølv gjere seg forstått ...
 • Hører du meg?

  16.10.2017 | Kapittel

  ...musikkpedagog, lærer med hovedansvarsområde spesialpedagogikk og mor til på 12 år. Imanuel bruker ASK til å formidle seg. Det er en intuisjon, et morsinstinkt eller noe uforklarlig som skjer når han står ...
 • Raskere og mer tilpasset hjelp

  15.10.2018 | Kapittel

  ...særskilt støtte og tilrettelegging. Barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Opplæringslovens ...
 • Scene&Heard

  08.02.2016 | App

  ...voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for en alternativ supplerende kommunikasjonsform (ASK)for å kunne uttrykke seg. Det skilles gjerne mellom de som har behov for et uttrykksmiddel, støttespråk ...
 • Språkkista temahefter – nye språk 1

  10.02.2017 | Bok/hefte

  I barnehager der det er barn med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) må personalet ha kunnskap om ASK, samt mestre den kommunikasjonsformen som egner seg best for det aktuelle barnet.
 • Program 2014

  11.02.2014

  Ove Stavland, Utdanningsforbundet, Kaja Reegård, Fafo. Kommentarer og debatt. ASK/ symbolspråk Satsing på arbeidet med ASK/ symbolspråk i Statped ved Jenny Hysing «Språk er makt», innlegg ved Hanne Semner ...
 • Seminar 11: Gaming, utdanning og samarbeid – Sandvika modellen, en suksesshistorie om å hindre utenforskap med bruk av digitale verktøy

  23.05.2018 | Kapittel

  ...bloggen «Teaching using Web Tools for Educators». Pål Gustavsen er koordinator i Oppfølgingstjenesten i Asker og Bærum - Akershus fylkeskommune. Ann og Pål ...