Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 151 - 160 av 236 treff.

 • Delta i samlingsstund

  30.01.2018 | Kapittel

  ...sangleker og dramatiseringer av korte eventyr  Formidle egne ønsker og tanker ved hjelp av alternativ og supplerende kommunikasjon Noen barn med autisme trenger et belønningssystem for å motiveres til å lære ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...elevene vil trenge alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).   Autisme og ASK En stor gruppe elever med autismespekterforstyrrelser trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Noen trenger ...
 • Hva bør kartlegges og utredes?

  12.04.2019 | Kapittel

  Miljømessige forhold og kompetanse i omgivelsene ASK-utredning For å finne ut hva som vil være egnet kommunikasjonsmiddel, er det nødvendig å gjennomføre en ASK-utredning. Denne foregår gjerne over litt tid. Det ...
 • Alternative måter å kommunisere på

  14.09.2020 | Kapittel

  ...med hørselshemming eller ASK-brukere. I spill kan kommunikasjonen foregå gjennom chat. Eventuelle muntlige instruksjoner i spillet vil ofte være kombinert med tekst.  Hørsel og ASK tilgjengelighet fokuskontainer ...
 • Oppfølging og videreutvikling

  02.05.2019 | Artikkel

  Teamarbeid I Utdanningsdirektoratet sin ASK-veileder for skole og barnehage anbefales å opprette et ASK-team i arbeidslaget rundt personen som skal bruke ASK. Dette teamet bør møtes jevnlig, og må koordineres ...
 • En suksesshistorie

  15.10.2018 | Kapittel

  ...og fremst om en skoleledelse som satser på ASK, som setter av tid og ressurser til opplæring av personalet. Ragnhild har blant annet tatt videreutdanningen i ASK på høgskolen i Vestfold med lønnet permisjon ...
 • Kom tidlig i gang

  07.03.2018 | Kapittel

  ...vente – kom rutinemessig tidlig i gang med ASK. For eksempel har barn med Downs syndrom eller alvorlig grad av cerebral parese nesten alltid nytte av ASK. – Bruk ASK når du vet at barnet har en tilstand som ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

  01.03.2019 | Artikkel

  Her får du en oversikt over hvilke instanser som formidler hjelpemidler og andre tjenester på ASK-området, og hvilke typer kommunikasjonshjelpemidler som finnes.
 • Ulike typer kommunikasjonshjelpemidler

  12.04.2019 | Kapittel

  Symbolene er tenkt brukt for personer med behov for ASK i oppstartsfasen, og det er ofte kommunikasjonspartnere som benytter de i starten for å gi ASK-bruker tilgang på ord. Det finnes ferdige symbolsett, eller ...
 • Autisme og pedagogisk tilrettelegging

  16.10.2020 | Artikkel

  ...har så store vansker med språk- og kommunikasjon at de har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). De vil behøve ASK både for å forstå og gjøre seg forstått. Men også for de som har relativt ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!