Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 161 - 170 av 236 treff.

 • En suksesshistorie

  15.10.2018 | Kapittel

  ...og fremst om en skoleledelse som satser på ASK, som setter av tid og ressurser til opplæring av personalet. Ragnhild har blant annet tatt videreutdanningen i ASK på høgskolen i Vestfold med lønnet permisjon ...
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...svært begrenset talespråk. De vil ha behov for å uttrykke seg på andre måter, kalt alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Det er særdeles viktig at elevens kommunikasjonsform blir videreført i den nye ...
 • Ulike typer kommunikasjonshjelpemidler

  12.04.2019 | Kapittel

  Symbolene er tenkt brukt for personer med behov for ASK i oppstartsfasen, og det er ofte kommunikasjonspartnere som benytter de i starten for å gi ASK-bruker tilgang på ord. Det finnes ferdige symbolsett, eller ...
 • Opplæring til foreldre med døvblinde barn og til fagpersoner

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...tillegg har fagfeltet god kompetanse på flere andre relevante områder, blant annet tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon og språkutvikling. Statped legger vekt på å videreutvikle ulike nettverksmodeller ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  28.05.2021 | Artikkel

  PECS er ei form for Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) og er spesielt utvikla for personar i autismespekteret. The Picture Exchange Communication System (PECS) er ein kommunikasjonsmetode som ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler

  22.06.2020 | Artikkel

  Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK): ASK kan være aktuelt for barn med omfattende stemmevansker. Statped har en egen avdeling med spisskompetanse på ASK.
 • Legg en god plan

  07.03.2018 | Kapittel

  ...barnet som bruker ASK. Sett av tid til å følge opp og legg en god plan for hvordan vedkommende skal få tid til å følge opp. Sett også tydelige mål for hva barnet skal oppnå ved å bruke ASK. Haugland oppfordrer ...
 • Tjenester fra habiliteringstjenesten

  28.02.2019 | Kapittel

  ...medisinsk diagnostisering og utredning – som for eksempel kan være en del av grunnutredningen eller ASK-utredningen. Habiliteringen gjør ofte supplerende undersøkelser til grunnutredningen som det kommunale hjelpeapparatet ...
 • 10 ting du bør vite om språkforstyrrelser og lesing

  14.10.2021 | Artikkel

  ...du denne kjolen sist? Vil du leke med den bamsen mer? 10. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)  Dersom barnet bruker ASK-hjelpemiddel til daglig bør det fortsette å bruke det nå til tross for ...
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  ...elser. Alternativ kommunikasjon Noen barn og unge med ASF trenger opplæring i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Dette kan være en hjelp for å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!