Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: asd ast asl

Viser 161 - 170 av 219 treff.

 • Tospråklige eventyr; Norsk tegnspråk og norsk

  10.08.2017 | Nettressurs

  ...til dette, samt fire eventyr fra fjernere land. Tospråklige eventyr i et multimodalt samspill; Askeladden som kappåt med trollet som skuespill, Hans og Grete med forteller og illustrasjoner og Den stygge ...
 • Når teknologi kan bli magi

  20.06.2018 | Kapittel

  Blindeforbund Ungdom og Statpeds ungdomspanel Pål Gustavsen, koordinator i Oppfølgingstjenesten i Asker og Bærum, Akershus fylkeskommune Morti Kvisvik, styremedlem i Spillhuset  Sveinung Wiig Andersen, ...
 • 2-tusen.no

  03.02.2015 | Nettressurs

  ...egner seg for barn som har tegnspråk som ett av sine språk barn som kommuniserer med grafiske tegn (ASK) foreldre, lærere og andre som bruker tegn/grafiske tegn i sin kommunikasjon alle som vil lære seg ...
 • Fikk bok til 13-årsdagen

  15.10.2018 | Kapittel

  PODD fra før og fikk anbefalt PODD av en rådgiver i Statped som gav meg lese- og skriveopplæring i ASK. Fra femte trinn har vi brukt PODD, forteller Ragnhild. På femte trinn ble leseopplæringen intensivert ...
 • vente og se – nei

  16.10.2017 | Kapittel

  ...gang måtte vi ta grep selv. Mest hjelp har vi hele veien fått fra andre foreldre med barn som bruker ASK
 • SEVU-PPT i region vest

  20.03.2014

  Etterutdanningstilbod Alternativ og supplerandre kommunikasjon (ASK) Regionale nettverk for leiarar i pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) I region vest har vi, på oppmoding frå SEVU-ressursgruppe i regionen ...
 • Social Networks

  11.12.2012 | Kartleggingsmateriell

  ...meir papir? Erfaringar og opplevd nytteverdi ved bruk av Social Networks. Prosjektoppgave fra ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold Case-eksempel Emily (VIKOM, Danmark) Case-eksempel Thea (VIKOM, Danmark ...
 • Øvelse må til

  14.09.2015 | Kapittel

  ...kan ta tid før resultatene blir tydelige. Jo Fiske snakker av egen erfaring. For fem år siden hadde Asker kommune en spesialundervisning over landsgjennomsnittet. Det var mange elever som sleit på skolen ...
 • Ovttastuvvon oahppanváttisvuođat

  23.12.2014 | Kapittel

  ...matematihkkaváttisvuođat giella- ja gulahallanváttisvuođat (dasa gullá maid eará vejolaš ja dievasmahtti gulahallan, ASK) oppalaš oahppanváttisvuođat ovttastuvvon eará liigeváttuiguin geahppasit gitta muttolaš ovdánanhehttehus ...
 • Mer flerfaglighet

  05.06.2014 | Kapittel

  ...samarbeid er områdene flerkulturalitet og spesialpedagogikk, og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Disse temaene er aktuelle innen alle fagområder i Statped. I begrepet flerfaglighet, slik vi definerer ...