Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 181 - 190 av 236 treff.

 • Lag et språkmiljø

  07.03.2018 | Kapittel

  ...modell ved å bruke dem slik du vil at barna skal bruke dem. – Vi skal ikke trene på å bruke ASK, men faktisk bruke ASK i kommunikasjonen. Barna må møte kommunikasjonsformen hele tiden, slik at vi gir det tilgang ...
 • Støtte i kommunikasjonen

  04.04.2016 | Kapittel

  ASK skal hjelpe personer til å kommunisere effektivt når talespråket ikke strekker til. Taktile planer viser seg å være en god støtte i kommunikasjonen med barn som er blinde og har autismevansker. Mange ...
 • Hvordan utvikle et språkmiljø

  10.09.2019 | Artikkel

  Hvordan kan vi bygge et godt og utviklende språkmiljø for en person med behov for ASK? Med utgangspunkt i personens familie og andre nærpersoner og betydning disse har for språkmiljøet, ser vi her nærmere ...
 • Faageles bijjiemaahtoe

  01.01.2015 | Kapittel

  ...gïelemaadtoem utnieh goh nöörjen jallh saemien. Statped alternatijve jïh lissie govlesadteminie barka (daaroen ASK). Daate lea govlesadtemevuekieh mah dåarjedieh jallh sijjeste båetieh sïejhme soptsestimmie, jïh lea ...
 • Tenestehandbok som skildrar tilbodet

  28.03.2017 | Kapittel

  ...skildrar tenester på fagområda og arbeidsområde som læringsressursar og teknologiutvikling, alternativ og supplerande kommunikasjon, fleirspråklegheit og samisk spesialpedagogisk teneste. – Tenestehandboka ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...framstilling av korleis du som pedagog eller forelder, kan leggje til rette for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle. Heftet ...
 • Statped spisses i nytt mandat

  16.02.2021 | Artikkel

  ...eller hørselsvansker, ervervet hjerneskade, kombinerte sansetap, tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Kommunene vil trenge støtte på de mest komplekse sakene og den skal vi gi. Vi ...
 • Teamarbeid skaper resultater

  15.10.2018 | Kapittel

  Ved Lunden skole valgte ledelsen å være delaktig i samarbeidet om ASK. Det er en suksessfaktor for inkluderende prosesser i arbeidet, en erfaring jeg tror er felles for rådgiverne i Statped. Teamarbeidet ...
 • Fortellerstund med bruk av interaktiv tavle

  07.09.2016 | Video

  ...innhold», der finner du mappen «Eventyr fra erher.no») eller .zip mapper: Gullhår og de tre bjørnene Askeladden og de gode hjelperne Rødhette og Ulven Bukkene Bruse (Illustrasjoner av DAFFYdesign) ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...også ha behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Dette kan være en hjelp for å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter ikke strekker til. Noen vil ha behov for ASK som et alternativ ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!