Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 211 - 220 av 236 treff.

 • Hvordan lærte Andrea å lese?

  15.10.2018 | Kapittel

  ...til forberedelser, til gjennomføring og etterarbeid. Det finnes ikke materiell som er tilpasset ASK-brukerens individuelle behov, derfor må alt materiell tilpasses. Det handlet blant annet om å rydde vekk ...
 • Forventninger til læring og vekst

  15.10.2018 | Kapittel

  Illustrasjon ASK Når vi møter barn uten talespråk i rådgivningsarbeidet for Statped, erfarer vi ikke sjelden at barna blir undervurdert. De blir vurdert ut fra sine fysiske kjennetegn, hvordan de ser ut ...
 • Explain Everything

  15.08.2017 | App

  ...nettsteder/nettbaserte læringsressurser. Bruk den til å lage digitale fortellinger.  ASK: sett inn bilder av ASK-symboler i presentasjonen og legg til tekst, lyd eller videoforklaringer for visuell støtte ...
 • MemoAssist

  25.05.2016 | App

  ...du kan bruke smartklokke for elever med oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker. ASK: Ta skjermdump av egne ASK-symboler og bruk bildene til de ulike aktivitetene. Lag guider på rekkefølge av handlinger ...
 • Multifunksjonshemming og kommunikasjon

  13.11.2017 | Artikkel

  ...eller eleven lærer kommunikasjonsferdigheter ved å repetere erfaringer. Digitale læringsressurser i ASK Arenaoverskridende samarbeid en nødvendig for å lykkes med kommunikasjonsarbeid. Barnehagen og skolen ...
 • En annerledes skole

  12.01.2022 | Artikkel

  ...sin opplæring, og får undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK) med et spesielt fokus på kroppsligtaktil kommunikasjon. Skolen har med utgangspunkt i Læreplanverk ...
 • Old Man´s Journey

  22.09.2020 | App

  ...spillet fra smartavlen.  Alternativ supplerende kommunikasjon Det er viktig at elever med behov for ASK har en PC til skolearbeid og en talemaskin til kommunikasjon med spillvokabular og relaterte ord, også ...
 • Samorost 3

  22.09.2020 | App

  ...spillet fra smartavlen.  Alternativ supplerende kommunikasjon Det er viktig at elever med behov for ASK har en PC til skolearbeid og en talemaskin til kommunikasjon med spillvokabular og relaterte ord, også ...
 • Bitsboard Flashcards & Games

  10.05.2016 | App

  ...g: sortere, finne likheter/ulikheter, mønstre, geometriske former og jobb med tall og mengde. ASK-symboler: Ta bilde av symbol, sett inn tekst og lydstøtte. Lag egne brett for arbeid med ordklasser, tema ...
 • Læring og deltagelse for alle

  28.03.2017 | Artikkel

  ...utvalg av fag. Et eksempel på dette kan være å prioritere lese- og skriveopplæring for elever med ASK-behov de første årene, der dette er realistiske mål. Prioriteringen gjøres fordi man ser det som særdeles ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!