Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: asd ast asl

Viser 51 - 60 av 219 treff.

 • Kom i gang med ASK i barnehagen

  07.03.2018 | Kapittel

  ...alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er alt som hjelper en person til å kommunisere. Personer som trenger ASK er en sammensatt gruppe som har det til ...
 • ASK når synet ikkje strekk til

  16.10.2018 | Kapittel

  ...supplerande kommunikasjon (ASK) er alt som hjelper ein person å kommunisere når talespråket ikkje strekk til. Men korleis kan ein nytte ASK når ein har vanskar med synet? ASk når synet ikke strekker til ...
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Kapittel

  Montag Elever som ikke kan snakke, kan ha nytte av å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). ASK innebærer andre måter å uttrykke seg på enn talespråk, for eksempel gjennom kroppsspråk, ved bruk ...
 • Andrea ved Lund skole lærte å lese med ASK

  15.10.2018 | Kapittel

 • Kartlegging og tiltak om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...blir gjort ved behov. Det blir gjennomført i samarbeid med ASK-brukers nærmiljø eller som ledd i kompetanseheving i kommunen. Mål med ASK-kartlegging Å bestemme de funksjonelle kommunikasjonsbehovene til elever ...
 • Leder

  16.10.2017 | Kapittel

  Stor satsing på ASK ...
 • Rådgivning og veiledning om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  14.06.2016 | Tjeneste

  ...arbeid med ulike temaer. ASK-veileder Kommunikasjon, språk og samspill Faktorer som påvirker kommunikasjon og samspill, og kartlegging av disseKommunikasjon uten tale, men med ASK Multimodale uttrykksformer ...
 • Kunnskapsstatus om vennskap blant barn som bruker ASK

  20.04.2017 | Artikkel

  ...bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), men opplever slike vennskap som annerledes enn andre vennskap. Det er lite forskning om vennskap blant barn som bruker ASK. Denne artikkelen av Jørn Østvik med ...
 • Kurs i ASK for PP tjenesten i Akershus

  05.09.2017 | Artikkel

  Tilrettelegging for ASK i barnehage og skole Presentasjoner fra kurset Hva er ASK ved Svein Lillestølen og Knut Slåtta PPTs sakkyndighet i ASK-saker ved Susanne Treu Aktuelle tjenester fra NAV ved Trond ...
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  Montag Elever som ikke kan snakke, kan ha nytte av å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). ASK innebærer andre måter å uttrykke seg på enn talespråk, for eksempel gjennom kroppsspråk, ved bruk ...