Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast asl asd

Viser 61 - 70 av 164 treff.

 • Jenny S. Hysing

  11.02.2017 | Artikkel

  ...embetseksamen i spesialpedagogikk, og har tatt  vidareutdanning i alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) ASK 1. Ho er tilsett  i Statped, fagavdeling samansette lærevanskar.  Arbeidet inneber først og fremst ...
 • Tegnsystemer

  24.06.2016 | Seksjon

  Personer med behov for ASK kan gjøre bruk av ulike tegnsystemer når de kommuniserer. Tegnsystemer er innbyrdes til dels svært forskjellige med tanke på hvordan de er utformet og brukes.
 • Kommentar

  16.10.2017 | Kapittel

  Stikkord tilfeldig – For oss handler god ASK om alt som gjør det mulig for Peter å kommunisere , sier Nina Angellsen-Storvik. Her smiler Peter fornøyd ved skolestart i august.
 • Jenny S. Hysing

  11.02.2017 | Artikkel

  ...embetseksamen i spesialpedagogikk, og har tatt  vidareutdanning i alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) ASK 1. Ho er tilsett  i Statped, fagavdeling samansette lærevanskar.  Arbeidet inneber først og fremst ...
 • Skolen er den viktigste arenaen for alle barn

  16.10.2017 | Kapittel

  – Det er kompetansen om ASK i den enkelte region og skole som er avgjørende for den hjelpen barn som helt eller delvis mangler tale, får. Dermed blir inkluderingen av disse barna ofte vilkårlig. Ikke alle ...
 • Jørn Østvik

  11.02.2017 | Artikkel

  ...alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Han holder nå på å avslutte sin doktorgradsavhandling i helsevitenskap ved NTNU om vennskap blant elever som benytter ASK. Marginaliserende praksiser for elever ...
 • Språk, tale og kommunikasjon - med vekt på alternativ ogsupplerende kommunikasjon

  20.01.2012 | Bok/hefte

  ...i Nord-Norge. I prosjektet har man lagt spesiell vekt på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), og foreslår framtidig organisering av tjenester og utvikling i Statped. Prosjektet er basert på to ...
 • Jørn Østvik

  11.02.2017 | Artikkel

  ...alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Han holder nå på å avslutte sin doktorgradsavhandling i helsevitenskap ved NTNU om vennskap blant elever som benytter ASK. Marginaliserende praksiser for elever ...
 • Hjelp til selvstendighet

  04.04.2016 | Kapittel

  ...har autismevansker. Systematisk bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) viser seg å være svært verdifullt. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når tradisjonelle måter ...
 • En menneskerett

  16.10.2017 | Kapittel

  ...behov for alternativ og supplerende kommunikasjon har fysiske funksjonshemninger. Da består en god ASK-løsning av tre ting: Maskin og programvare som støtter brukerens behov, egnet programvare til alle ...