Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ast asl asd

Viser 81 - 90 av 164 treff.

 • Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon?

  16.10.2017 | Kapittel

  ...funksjonell tale, betyr det ikke at språkforståelsen er rammet. ASK er et fagfelt som rommer kunnskap om hva som skal til for at personer med behov for ASK kan kommunisere best mulig. Fagfeltet er sammensatt og ...
 • Kommunikasjon

  20.03.2015

  ...kommunikasjon (ASK). Eksempler på slike uttrykksmåter kan være kroppsspråk, gester, håndtegn eller peking på grafiske symboler som representerer ordet de vil si. Noen elever vil ha behov for ASK i en periode ...
 • Støtte i kommunikasjonen

  04.04.2016 | Kapittel

  ASK skal hjelpe personer til å kommunisere effektivt når talespråket ikke strekker til. Taktile planer viser seg å være en god støtte i kommunikasjonen med barn som er blinde og har autismevansker. Mange ...
 • NorMedia AS

  13.09.2017 | Artikkel

  ...alle. NorMedia har også en ASK-grunnpakke med barns første ord, et sett med tematavler, og en kommunikasjonsbok, både trykket og i digital versjon. Vi har også utviklet ASK pakker med materiell for helse ...
 • Stor variasjon i kommunene

  16.10.2017 | Kapittel

  ISAAC Norge var en aktiv pådriver for at rett til opplæring i og med ASK i skolen ble tatt inn i opplæringsloven i 2012. Det er likevel en lang vei å gå, mener Nesheim. – Enkelte kommuner avsetter midler ...
 • Faageles bijjiemaahtoe

  01.01.2015 | Kapittel

  ...gïelemaadtoem utnieh goh nöörjen jallh saemien. Statped alternatijve jïh lissie govlesadteminie barka (daaroen ASK). Daate lea govlesadtemevuekieh mah dåarjedieh jallh sijjeste båetieh sïejhme soptsestimmie, jïh lea ...
 • Inkludering lønner seg

  16.10.2017 | Kapittel

  Dette nummeret av Statpedmagasinet har alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som tema. Dette er et område som også vi har sett et behov for å løfte. Gjennom et godt samarbeid med Utdanningsdirektoratet ...
 • Cognita

  13.09.2017 | Artikkel

  Vi tilbyr hjelpemidler innenfor kommunikasjon (ASK), Kognisjon (tid og struktur), Varsling og IKT betjening. På SPOT har vi fokus på Kommunikasjon (ASK) og Kognisjon (tid og struktur). Du vil få se og ...
 • Helene Fulland

  11.02.2017 | Artikkel

  ...tema, og med lese- og skriveopplæring for barn med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Helene har en mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgiving fra 2006 og en doktorgrad fra 2016, begge ...
 • Helene Fulland

  11.02.2017 | Artikkel

  ...tema, og med lese- og skriveopplæring for barn med behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Helene har en mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgiving fra 2006 og en doktorgrad fra 2016, begge ...