Søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kommuner/fylkeskommuner og Statped kan inngå avtale om samarbeid om konkrete tjenester.

  • Individbaserte tjenester er samarbeid som er rettet mot en navngitt person.
  • Systembaserte tjenester er samarbeid som ikke er rettet mot navngitte personer.

Søknad fra brukere med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet

Individbaserte tjenester til personer som ikke er i opplæringspliktig alder.

Søk om individbaserte tjenester

Søknad fra universiteter, høgskoler, organisasjoner med mer

Statped kan inngå samarbeid om systembaserte tjenester.

Søk om systembaserte tjenester

Henvisning fra helseforetak

Helseforetak som har avtale med Statped, kan henvise brukere.

Henvisning om individbaserte tjenester

Eksempler på systembaserte tjenester

Lærende nettverk i Nord-Troms

I kommunene Bardu, Målselv og Sørreisa er det flere elever med nedsatt hørsel som trenger tilrettelegging. Et lærende nettverk for å løfte kompetansen og skape endring i skolehverdagen for disse elevene, er prøvd ut med stort hell.

Les saken

Læringsnettverk matematikkvansker

Trondheim kommune og Statped jobber sammen for å heve kompetanse om matematikkvansker i trondheimsskolen. En viktig del av arbeidet er å legge til rette for at flere lærere kan gi god matematikkundervisning som er tilpasset den enkelte elev.

Les saken