Rammeavtaler

Rammeavtaler  mellom Statped og kommuner og fylkeskommuner sikrer administrativ og politisk forankring av samarbeid. Avtalene danner grunnlag for samarbeidsavtaler, men også og aktivitetsplaner på operativt nivå.