Søknad fra universiteter, høgskoler og organisasjoner

Statped kan inngå samarbeid om systembaserte tjenester.

Eksempler

 • Forelesning
 • Forsknings- og utviklingsarbeid / prosjektdeltakelse
 • Studentarbeid

Slike tjenester faktureres innsøkende instans etter gjeldende satser for oppdraget.

Universiteter og høgskoler som Statped har samarbeidsavtale med, trenger ikke sende søknad dersom tjenestene er nedfelt i en aktivitetsplan.

Elektronisk søknadsskjema

Søknad om systembaserte tjenester (bokmål)

Søknad om systembaserte tjenester (nynorsk)

 • Velg aktuelt elektronisk skjema
 • Fyll ut
 • Legg ved aktuelle vedlegg
 • Trykk på "Vis søknad" og kontroller innhold
 • Trykk på "Send søknad"

Svar på søknad

 • Innen få dager vil du få kvittering på at vi har mottatt søknaden
 • Søknadsbehandlingen vil kunne ta inntil fire uker
 • I svarbrev om innvilget tjeneste er det informasjon om kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart