Søknad fra universiteter, høgskoler og organisasjoner

Statped kan inngå samarbeid om systembaserte tjenester.

Eksempler

 • Forelesning
 • Forsknings- og utviklingsarbeid / prosjektdeltakelse
 • Studentarbeid

Les mer om Statpeds samarbeid med universiteter og høgskoler.

Kostnader

Slike tjenester faktureres innsøkende instans etter gjeldende satser for oppdraget. 

Gjeldende satser

 • 575 kroner pr. arbeidstime
 • Forelesninger: 2 300 kroner pr. forelesningstime (575 kroner ganger 4, som inkluderer for- og etterarbeid, hvis ikke annet er avtalt)  

Slik søker du

Universiteter og høgskoler som Statped har samarbeidsavtale med, trenger ikke sende søknad dersom tjenestene er nedfelt i en aktivitetsplan.

Elektronisk søknadsskjema

Søknad om systembaserte tjenester (bokmål)

Søknad om systembaserte tjenester (nynorsk)

 • Velg aktuelt elektronisk skjema
 • Fyll ut
 • Legg ved aktuelle vedlegg
 • Trykk på "Vis søknad" og kontroller innhold
 • Trykk på "Send søknad"

Svar på søknad

 • Innen få dager vil du få kvittering på at vi har mottatt søknaden.
 • Søknadsbehandlingen vil kunne ta inntil fire uker.
 • I svarbrev om innvilget tjeneste er det informasjon om kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart.