SPOT 2017

SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.

SPOT 2017 ble arrangert på Lillestrøm 21. og 22. november. 

SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt, øke kompetansen og være en plass for å dele erfaringer. Konferansen er for deg som bruker teknologi i opplæringen. Den er for lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner ved universiteter, høgskoler og i helsesektor og for foreldre. 

Enkle dataspill som motivasjon til skriving

Dataspill kan være et spennende pedagogisk verktøy for å inspirere til skriving. På Grinde skule i Rogaland har de gode erfaringer med dataspill for å motivere, differensiere og variere undervisningen

Koding som verktøy for livsmestring

Når koding står på timeplanen på Frydenhaug skole og ressurssenter, er det mye entusiasme og livsglede. Med enkle digitale verktøy opplever elevene med spesielle behov både mestring og læring. På Drammenskolen handler ikke koding om avansert programmering og dataforståelse, men om samarbeid, lek og problemløsning. Se video og hør dem på SPOT 2017.

Teknologi for å inkludere elever med ASK

På Askøy har de lykkes med det som mange kommuner strever med. Brage (13) har ikke verbalspråk og bruker øyestyring for å kommunisere. Noe annet enn full inkludering i ordinær klasse har aldri vært tema. Meld deg på SPOT-seminaret der de forteller om hvordan de har jobbet.

Med roboter på timeplanen

Kan robot-teknologi være nyttig i klasserommet? Utvilsom, mener lærerne på Skagen skole i Danmark som bruker roboter på alle trinn og alle nivåer. I spesialundervisningen brukes roboten Max som motivasjonsfaktor og redskap for kommunikasjon i forhold til personer med autismespekterforstyrrelser. De kommer til SPOT for å dele erfaringer. Roboter blir også tema når forsker Karen Guldberg foreleser i plenum.  

Verdibasert digital læring

På Teglverket skole i Oslo er digital læring tett knyttet til skolens grunnverdier. Samarbeid er en av hjørnesteinene for å lykkes med inkludering og tilpasset opplæring. I denne videoen får du en smakebit av hva rektor Elisabeth Palmgren vil dele på SPOT.

Hva skjer på SPOT 2017?

Er du nysgjerrig på hvordan du kan skape opplevelser for elevene med VR-briller? Vil du vite hvordan roboter kan utnyttes overfor eksempelvis autister? Eller kanskje du trenger tips til nye verktøy i lese- og skriveopplæringen? Ta en kikk på et mangfoldig program for Statpeds teknologikonferanse.