Språkforstyrrelser | www.statped.no

Språkforstyrrelser

Personer med språkforstyrrelser kan ha vansker med å uttrykke tanker og følelser og vansker med å forstå hva andre sier. Noen ganger handler det om språklydvansker, mens andre ganger kan det være en utviklingsmessig språkforstyrrelse (DLD).

I andre sammenhenger må språkforstyrrelsen ses i sammenheng med andre medisinske tilstander. Det er derfor viktig med en grundig utredning av språkforstyrrelsene.

Ny norsk betegnelse for vansker med språk

I en ny norsk studie anbefales det at utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) benyttes som ny betegnelse på vedvarende vansker med språk hos barn og unge (tidligere kalt spesifikke språkvansker, SSV).

Frem til nå har norske barn og unges vansker med språk blitt definert og forstått på ulike måter. Det har ført til et uoversiktlig og ulikt tjenestetilbud til denne gruppen. Mange forskjellige fagfelt innenfor helse og opplæring vil kunne være involvert i oppfølgingen av disse vanskene og initiativtakerne bak studien så derfor behovet for en enhetlig terminologi.

Les mer om studien her.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!