ASK-veilederen

ASK-veilederen er en veileder for opplæring av elever og voksne deltakere med behov for ASK i grunnopplæringen. Veilederen er en nettressurs på udir.no, utviklet i samarbeid med Statped.

Gå til nettressurs

EHS-veileder

Veileder om ervervet hjerneslade (EHS) for pedagoger. 

Etterutdanning i flerspråklighet for PPT

Høsten 2017 starter vi nettbasert etterutdanning i flerspråklighet for ledere og rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Les mer om etterutdanning i flerspråklighet

SPOT 2017

SPOT er Statped sin konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. SPOT 2017 arrangeres på Lillestrøm 21. og 22. november 2017.

Meld deg på her

Skolelydbøker

Nå er det enklere å finne og låne skolelydbøker gratis for elever fra 1. til 13. trinn.