Finn fram | www.statped.no

Bruk av statped.no

Finn fram

Søk

Statped.no har ein intern søkefunksjon, markert med eit forstørringsglas og ordet Søk

Klikk og skriv eitt eller fleire ord. Søket tilbyr staveforslag og alternative søkefraser. 

Du kan

  • avgrense søkeresultata ved å bruke gåseauge før og etter to eller fleire søkeord
  • klikke på Vis filtrering for å filtrere etter innhaldstype eller publiseringstidspunkt 

Kurs og tilsette har eigne søk. Det same har læringsressursar. 

Fagområde og læringsressursar

Vi har laga ein felles inngang til fagområda våre

Læringsressursar har også si eiga side der du anten kan søke i eller filtrere ressursane. Slik søker og filtrerer du.

Her finn du skolelydbøker og punktskriftbøker

Tema om utvikling og læring

Innhald frå fagområda våre har vi knytt saman i pedagogiske tema som mange er opptekne av, og som kan gjere det enklare å finne det du er ute etter.

Tenester

Alle tenestene til Statped  finn du på statped.no. Du kan velje mellom å sjå på tenestene våre sortert etter typar eller ut frå fagområda våre.

Kurs og konferansar er det serleg grunn til å gjere deg merksam på. Her byr vi fram mykje for alle som er interesserte i særskilde opplæringsbehov.

StatpedMagasinet er nyttig lesnad. 

Søknad om tenester

Søke om tenester hos Statped kan ikkje alle, men dei som kan, får du oversyn over. Og om det trengst, veit du kven du kan vende deg til.

Lik tilgang på alle plattformer

Du skal få same tilgangen til statped.no uavhengig av om du er på mobil, nettbrett eller PC/Mac. Vi håper at du erfarer nettopp det.

Side 3 av 5

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!