CVI (Cerebral visual impairment)

Cerebral synshemming (CVI) er et begrep som brukes for å beskrive synshemming med årsak i skade i synsbanene og i hjernens sentre, og er en av hovedårsakene til synshemming hos barn særlig i den vestlige verden.

CVI har ikke årsak i skade eller sykdom i øyet, men det visuelle systemet i hjernen forstår ikke eller kan ikke tolke hva øynene ser. Dermed er prosesseringen av visuell informasjon forstyrret.

Graden av synshemmingen avhenger av skadens omfang og lokasjon, og når skaden inntraff. Graden av mulige utfall er bred, både når det gjelder synsfunksjon og andre funksjoner.

Visuelle utfall kan gå fra total blindhet til milde forstyrrelser i visuell persepsjon, og ofte har disse barna også nevrologiske skader eller forstyrrelser som cerebral parese, epilepsi og lærevansker.

CVI er ikke en indikator på barnets kognitive funksjoner, men det kan ha stor påvirkning på barnets utvikling.

Risikofaktorer

Ettersom synet involverer mange områder i hjernen, er prosessering og tolking av visuell informasjon en komplisert oppgave. Derfor vil en skade eller forstyrrelse i hjernen sannsynligvis påvirke synsfunksjonen negativt.

Skade i hjernen som kan føre til CVI kan oppstå:

 • Før fødsel
 • Under eller rett etter fødsel
 • Senere i barnets liv

De mest vanlige risikofaktorene for CVI er:

 • Prematuritet, særlig ved fødsel før svangerskapsuke 34
 • Periventrikulær Leukomalasi (PVL)
 • Manglende forsyning av blod eller oksygen til hjernen
 • Utviklingsmessige forstyrrelser i hjernen
 • Lavt blodsukker ved fødsel
 • Hydrocephalus
 • Infeksjoner i sentralnervesystemet (f.eks. hjernehinnebetennelse eller hjernebetennelse)
 • Hodeskade

Noen ganger er det ingen åpenbar årsak.

Kjennetegn

Tegn på CVI er varierende, og ingen enkeltstående tegn er karakteristisk ved CVI.

De mest vanlige karakteristikkene i visuell fungering hos barn med CVI er:

 • Vansker med å se på objekter
 • Noen barn er lyssky, mens andre stirrer direkte på lyskilder
 • Bruker lengre tid på å respondere på visuelle stimuli
 • Noen foretrekker å se på objekter i bevegelse enn de som står i ro
 • Vansker med å fiksere på et objekt over tid
 • Vansker med å skille ut detaljer i et bilde eller omgivelser med mange elementer
 • Vansker med dybdesynet
 • Vansker med å følge linjen ved lesing
 • Gjenstander må holdes nærme øynene for at det skal bli sett
 • Vansker med å skille kjente og ukjente ansikter fra hverandre
 • Bruk av synet kan variere

Små barn med CVI kan virke som blinde i løpet av de første månedene, men synet vil som regel bedres. Barn med CVI kan også ha vansker med de grunnleggende visuelle funksjonene som skarpsyn (visus), kontrastsyn og synsfelt.

Konsekvenser

CVI kan ha innvirkning på blant annet:

 • Næroppgaver
 • Tilgang på skriftspråket
 • Kommunikasjon og sosial interaksjon
 • Daglige gjøremål og læring
 • Orientering og mobilitet

CVI kan også føre til:

 • Visuell utmattelse
 • Engstelse

Tiltak

Hovedprinsippet med tidlig innsats for barn med CVI er å minimere påvirkningen på barnets utvikling, legge til rette for selvstendighet, minimere sosiale vansker og øke livskvaliteten.

Tiltak for å minimere konsekvensene av CVI:

 • Sikre at omgivelsene og kommunikasjonsmateriell er tilgjengelig og tilpasset barnets utviklingsnivå
 • Utvikle effektive strategier for å få mest mulig ut av barnets synskapasitet
 • Fremme funksjonell kompensering med andre sanser, som for eksempel taktilsans og hørsel

Følgende strategier kan brukes:

 • Bruk multisensorisk stimulering av syn, hørsel, berøring og lukt
 • Gi god tid og flere pauser for at barnet skal kunne se og respondere på stimuli. En stor del av energien trengs for å prosessere visuell informasjon og det kan gjøre at barnet blir raskt sliten.
 • Forsøk å gjøre visuell informasjon enkel, konstant og så forutsigbart som mulig
 • Bruk leker og aktiviteter som motiverer barnet
 • Forsøk å tolke barnets responser. For eksempel endringer i pust, blikkskift eller hode- og kroppsposisjon.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!