Risikofaktorer | www.statped.no

Risikofaktorer

Ettersom synet involverer mange områder i hjernen, er prosessering og tolking av visuell informasjon en komplisert oppgave. Derfor vil en skade eller forstyrrelse i hjernen sannsynligvis påvirke synsfunksjonen negativt.

Skade i hjernen som kan føre til CVI kan oppstå:

 • Før fødsel
 • Under eller rett etter fødsel
 • Senere i barnets liv

De mest vanlige risikofaktorene for CVI er:

 • Prematuritet, særlig ved fødsel før svangerskapsuke 34
 • Periventrikulær Leukomalasi (PVL)
 • Manglende forsyning av blod eller oksygen til hjernen
 • Utviklingsmessige forstyrrelser i hjernen
 • Lavt blodsukker ved fødsel
 • Hydrocephalus
 • Infeksjoner i sentralnervesystemet (f.eks. hjernehinnebetennelse eller hjernebetennelse)
 • Hodeskade

Noen ganger er det ingen åpenbar årsak.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!