Vi sprenger grenser

Hvordan øke forventninger, bevissthet og kompetanse om læring og utvikling hos barn og elever med store, sammensatte lærevansker og utviklingshemming.

Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, kan ha behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.

Les mer om ASK