Vi sprenger grenser

Hvordan øke forventninger, bevissthet og kompetanse om læring og utvikling hos barn og elever med store, sammensatte lærevansker og utviklingshemming.