Vi sprenger grenser

Statped har gjennomført en rekke piloter i barnehage, skole og foreldreopplæring i "Vi sprenger grenser". Resultatene kan være nyttig for deg som jobber med læring og utvikling hos barn og elever med store, sammensatte lærevansker og utviklingshemming.

En bedre skole for alle!

Rektor var skeptisk til om de ville klare å gi den nye eleven med multifunksjonshemming det han hadde krav på.

– Vi har fått et skolemiljø som er helt unikt, mener rektor Sveinung Aagård ved Lauvsnes skole i dag.

Les om rektors valg

Hva sier forskningen?

Hva sier forskningen om pedagogisk tilrettelegging for barn med store, sammensatte lærevansker?

Les om FoU-resultater

Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, kan ha behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.

Les mer om ASK