Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.

ASK i StatpedMagasinet

God oppfølging og godt arbeid med ASK kan føre til inkludering og en god opplæringssituasjon både faglig og sosialt. 

Les mer i StatpedMagasinet 2–2017

Etterutdanning i ASK for ledere og rådgivere i PPT

Fagfeltet Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort.

Høsten 2017 starter vi etterutdanning i ASK for ledere og rådgivere i PPT.

Les mer om etterutdanning i ASK

Teknologi i opplæringen

Digital teknologi åpner for mange muligheter for å tilrettelegge for ulike behov. Her kan du se erfaringsfilmer og få tips til apper som kan brukes for personer som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Les mer om ASK og teknologi

ASK-veileder

Veileder for deg som har eller skal ha elever med behov for ASK i skolen. 

ASK på udir.no