Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått.

Se også

Teknologi i opplæringen

Digital teknologi åpner for mange muligheter for å tilrettelegge for ulike behov. Her kan du se erfaringsfilmer og få tips til apper som kan brukes for personer som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Les mer om ASK og teknologi

ASK-veileder

Veileder for deg som har eller skal ha elever med behov for ASK i skolen. 

ASK på udir.no

ASK-loftet

Praktiske eksempler på tilrettelegging for barn, unge og voksne med behov for ASK

ask-loftet.no