Foreldresamlinger

Statped arrangerer åpne samlinger for foreldre til barn med særskilte opplæringsbehov i barnehage og skole. Samlingene er uten deltakeravgift. 

Foreldre holder hender og barnesko

Samlingene har fokus på

  • tverrfaglige temaer som mange foreldre ønsker mer informasjon om og opplæring i
  • diskusjon og erfaringsutveksling med andre foreldre og fagfolk  

Samlingene er

  • ikke kurs i spesifikke diagnoser/tilstander
  • gratis og inkluderer enkel lunsj, men eventuell overnatting må dekkes av hver enkelt deltaker

23. mai i Oslo

Sted: Scandic Hotel Solli (les mer på scandichotels.no)

Meld deg på – fremdeles ledige plasser

Programmet for samlingen har lenker til ressurser på Statped.no og Udir.no. De som ønsker det, kan du se på disse før samlingen. Ta med eventuelle spørsmål til samlingen. 

Program

09.30–10.00 Registrering og kaffe

10.00–11.00 Plenum

  • Om å være foreldre til barn med særlige behov
  • Inkludering – å være del av felleskapet

11.00–11.15 Pause

11.15–12.15 Parallelle sesjoner (velg én)

12.15–13.15 Lunsj

13.15–14.15 Parllelle sesjoner (velg én)

14.15–15.00 Pause – mulighet for å snakke med 

  • en fagperson
  • andre foreldre

15.00–16.00: Parallelle gruppedrøftinger/erfaringsutvekslinger

16.00–16.30 Plenum

Foreldresamlinger høsten 2017

Høsten 2017 legger Statped opp til regionale foreldresamlinger. Informasjon om dato og sted følger når dette er klart.