Foreldresamlinger

Statped arrangerer åpne samlinger for foreldre til barn med særskilte opplæringsbehov i barnehage og skole. Samlingene er uten deltakeravgift. 

Foreldre holder hender og barnesko

Foreldresamlinger høsten 2017

Høsten 2017 legger Statped opp til regionale foreldresamlinger.

  • 2. november i Bergen (Paradis)
  • 15. november i Trondheim (Heimdal)
  • 21. november i Bodø
  • 4. desember i Kristiansand 

Påmelding åpnes etter hvert. 

Noen aktuelle temaer

Samlingene har fokus på

  • tverrfaglige temaer som mange foreldre ønsker mer informasjon om og opplæring i
  • diskusjon og erfaringsutveksling med andre foreldre og fagfolk  

Samlingene er

  • ikke kurs i spesifikke diagnoser/tilstander
  • gratis og inkluderer enkel lunsj, men eventuell overnatting må dekkes av hver enkelt deltaker