Foreldresamlinger

Regionale foreldresamlinger i Bergen, Bodø, Kristiansand og Trondheim

Tema er barn og unge med særskilte opplæringsbehov i barnehage og grunnskole. Foreldre kan dele erfaringer og snakke med fagpersoner i Statped.