Regionale foreldresamlinger

Statped arrangerer åpne samlinger for foreldre til barn med særlige behov for opplæring i barnehage og skole. Samlingene er uten deltakeravgift. 

Foreldre holder hender og barnesko
  • 3. april i Oslo
  • 3. mai i Bergen
  • 10. mai i Bodø
  • 23. mai i Trondheim

Samlingene har fokus på

  • tverrfaglige temaer som mange foreldre ønsker mer informasjon om og opplæring i
  • diskusjon og erfaringsutveksling med andre foreldre og fagfolk  

Samlingene er ikke kurs i spesifikke diagnoser/tilstander.

Endelig program med sted og påmelding er klart om kort tid – følg med.