Inkludering | www.statped.no

Inkludering

Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage, skole og arbeidsliv.

Alle mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten en er liten eller stor.

Eksempler på verktøy i kompetanseløftet

Analyse av inkluderende praksis

Statped har utviklet et analyseverktøy for å fremme inkluderende læringsmiljø og praksis i barnehager og skoler. PPT kan søke om opplæring i å bruke verktøyet. 

Digital didaktikk og inkludering (DDI)

Praksisnære og innovative e-læringsmoduler for å fremme inkluderende læringsmiljø i grunnskolen. PPT og enkeltskoler kan søke.

Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Innenfor en sosiokulturell forståelsesramme skjer barns læring og utvikling gjennom deltakelse i sosiale fellesskap – hvor fellesskap med jevnaldrende er av særlig betydning. Barns deltakelse i læringsfellesskap med andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien.

Last ned antologien "Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv"

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!