Inkludering | www.statped.no

Inkludering

Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage, skole og arbeidsliv.

Alle mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten en er liten eller stor.

Refleksjon om inkluderende praksis

Statped har utviklet to refleksjonsverktøy for inkluderende praksis, et for skole og et for barnehage. Verktøyene kartlegger skolers/barnehagers inkluderende praksis ved at personalet fyller ut et digitalt påstandsskjema.

Digital didaktikk og inkludering (DDI)

Praksisnær kompetansepakke for å fremme inkluderende læringsmiljø i barnehage og grunnskole. PPT, barnehager og skoler kan søke.

«Viktor» hører til - En film om David Mitchells ti faktorer

Filmen viser alle faktorene som bør ivaretas for å lykkes med å utvikle et inkluderende læringsmiljø på «Viktors» skole. Du vil se at personalet har behov for støtte fra hele organisasjonen for å utvikle en inkluderende praksis og mestre varige inkluderende undervisningsformer.

Les om David Mitchells ti faktorer i barnehagen og skolen.

Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

Innenfor en sosiokulturell forståelsesramme skjer barns læring og utvikling gjennom deltakelse i sosiale fellesskap – hvor fellesskap med jevnaldrende er av særlig betydning. Barns deltakelse i læringsfellesskap med andre barn, eller tilrettelegging for slik deltakelse, er derfor et gjennomgående tema i antologien.

Last ned antologien "Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv"

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!