Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)

SEAD kan bistå kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for kvalitativt god opplæring for samiskspråklige barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rett til et tilbud på samisk.

Kartleggingsmateriell og læringsressurser – eksempler

Jorgalahttá dili ohppiide geain leat gullanváttut Kárášjogas

Lossa gullu mii maŋŋit fuomášuvvui, skuvla mii ii lean ráhkkanan ja unnán sámegielat oahponeavvut olámuttus dagahedje stuorra hástalusaid Máret-Annelii ja su bearrašii go son álggii skuvlii. 

Hjertespråkets talskvinne

Aasta Joma Granefjell reagerer kraftig når foreldre til barn med utfordringer på skolen blir rådet til å kutte ut det samiske språket fordi barnet «har nok å stri med allikevel».