Etterutdanning i ASK for PPT 2017–2018 (SEVU-PPT)

Lær om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i pedagogisk sammenheng – lovverk, rettigheter, kartlegging, tilrettelegging, partnerkompetanse, inkludering, språkmiljø og samarbeid i barnehage, skole og med foreldre.

ASK er et fagfelt under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort. Nå tilbyr Statped et eget etterutdanningsløp i ASK for ledere og rådgivere i PPT (SEVU PPT).

Hva er ASK?

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer (ASK) for å gjøre seg forstått.

Målgruppe

«Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten» (SEVU-PPT) er rettet mot ledere og rådgivere i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Målgruppen er derfor ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som arbeider med barn, unge og voksne med behov for kommunikasjonsstøtte. Det er en fordel om det deltar flere fra hvert PP-kontor, da det vil være arbeid mellom samlingene. 

Påmelding, tid, pris og sted

Tre moduler, gjennomført som dagssamlinger fra kl. 09.00 til 15.00, og med individuelt arbeid eller gruppearbeid mellom modulene. 

Pris for alle tre moduler er 1 000 kroner. 

Det er 40 studieplasser på fire arrangementssteder. Informasjon om påmelding kommer etter skolestart, alle datoer er klare:

Tromsø 

 • Modul 1: 4. oktober 2017
 • Modul 2: 5. desember 2017
 • Modul 3: 9. januar 2018

Meld deg på innen 20. september

Hell

 • Modul 1: 5. oktober 2017
 • Modul 2: 6. desember 2017
 • Modul 3: 10. januar 2018

Meld deg på innen 20. september

Stavanger 

 • Modul 1: 30. januar 2018
 • Modul 2: 13. mars 2018
 • Modul 3: 29. mai 2018

Meld deg på innen 5. januar 2018

Oslo

 • Modul 1: 31. januar 2018
 • Modul 2: 14. mars 2018
 • Modul 3: 30. mai 2018

Meld deg på innen 15. desember 2017

Innhold

Modul 1

Innføring med oversikt over fagfeltet, ulike kommunikasjonsformer, lover og rettigheter. PPT sin rolle.

Modul 2

Kartlegging for valg av kommunikasjonsløsning.

Modul 3

Implementering; hvordan valgte kommunikasjonsformer kan implementeres i ASK-brukerens hverdag og miljø. ASK i pedagogisk sammenheng.

Målsetting

Styrke PPT sin kompetanse i

 • å avdekke behov for ASK hos barn, unge og voksne uten funksjonell tale, samt kunne følge opp med aktuelle tiltak
 • å kjenne lovverk og i sakkyndighetsarbeid for barn, unge og voksne med behov for ASK
 • å kartlegge personer med behov for ASK
 • å tilrettelegge undervisningstilbud for barn, unge og voksne med behov for ASK
 • systemarbeid med ASK-brukere

Arbeidsform

Etterutdanningen kombinerer forelesninger, workshop med dine egne kasus og oppgaveinnlevering. Dine egne kasus diskuteres i lys av tema fra forelesningene. Mellom samlingene bruker du innhold fra etterutdanningen. Du må legge opp til samarbeid med andre deltakere og noe skriftlig arbeid ut fra dette. Du får tilbud om veiledning i arbeidet.

Vi legger vekt på at du deltar aktivt. Arbeidsformer vil være faglige presentasjoner, erfaringsdeling, praktisk utprøving, refleksjon og drøftinger i gruppe, analyse av videoklipp og arbeidsøkter med direkte arbeid rundt dine egne brukere av ASK.