Etterutdanning i flerkulturalitet for PPT 2017–2018 (SEVU-PPT)

Få økt flerkulturell forståelse i spesialpedagogisk rådgivning rettet mot minoritetsspråklige foreldre, barnehagelærere og lærere.

Etterutdanningen retter fokus mot ulike tilnærminger til nedsatt funksjonsevne og intervensjonstiltak overfor minoritetsspråklige barn med spesialpedagogiske behov. Det vil også være fokus på endringer på systemnivå i dette arbeidet.

Etterutdanningen er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, workshop med framlagte case. Mellom samlingene legges det opp til samarbeid mellom deltakere og skriftlig arbeid med en oppgave (maksimum fem sider) som leveres tre uker etter siste forelesningsdag. Det vil bli tilbud om noe veiledning. Deltakerne skal sette seg inn i litteratur om emnet, og det vil bli presentert litteratur som forberedelse til samlingene.

Etterutdanningen er for ansatte i PPT.

Tid og sted

  • Torsdag 7. desember 2017
  • Torsdag 15. februar 2018
  • Torsdag 19. april 2018

Alle samlinger er på Gardermoen

Påmelding innen 20. november 2017

Kontakt

  • Elisabeth Mikkelsen, e-post: elisabeth.mikkelsen@statped.no, mobil 911 64 827
  • Yuliya Haugland, e-post: Yuliya.Haugland@statped.no, mobil 924 27 971
  • Laila Tingvold, e-post: laila.tingvold@ntnu.no, mobil 982 45 147