Etterutdanning i spesifikke språkvansker for PPT 2017–2018 (SEVU-PPT)

Lær om spesifikke språkvansker i pedagogisk sammenheng – lovverk, rettigheter, kartlegging, tilrettelegging, inkludering, språkmiljø, samarbeid med barnehage, skole og foreldre.

Hva er spesifikke språkvansker?

Spesifikke språkvansker (SSV) har tradisjonelt beskrevet vanskene til barn som strever med å tilegne seg språkferdigheter, til tross for en ellers normal utvikling. Nyere forskning og klinisk erfaring problematiserer bruken av begrepet. I internasjonal forskning benyttes Developmental Language Disorder (DLD) i økende grad og er i dag den foretrukne terminologien. Denne inkluderer en bredere forståelse av språkvanskene. DLD innebærer vansker med språkområder som syntaks, morfologi, semantikk, ordleting, pragmatikk, samtaleferdigheter, verbal læring/minne og fonologi. De ulike språkområdene kan være påvirket i større eller mindre grad.

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som arbeider med barn, unge og voksne med spesifikke språkvansker. Det er en fordel om det deltar flere fra hvert PPT-kontor, da det vil være arbeid mellom samlingene.

Tid, pris og sted

Tre dager, gjennomført som dagssamlinger fra kl. 10.00 til 16.00, og med individuelt arbeid eller gruppearbeid mellom dagene.

 • Pris for alle tre dager er 1000 kroner.
 • Det er 40 studieplasser på fire arrangementssteder.

Regionale samlinger

Region vest: Bergen

 • Dag 1: 11. januar 2018
 • Dag 2: 6. mars 2018
 • Dag 3: 24. april 2018

Region sør-øst: Lillehammer

 • Dag 1: 18. januar 2018
 • Dag 2: 8. mars 2018
 • Dag 3: 3. mai 2018

Region nord: Tromsø

 • Dag 1: 25. januar 2018
 • Dag 2: 13. mars 2018
 • Dag 3: 15. mai 2018

Region midt: Trondheim

 • Dag 1: 1. februar 2018
 • Dag 2: 20. mars 2018
 • Dag 3: 24. mai 2018

Innhold

Dag 1

Introduksjon, teori, nyere forskning
Informasjon om gruppearbeid

Dag 2

Kartlegging og tiltak
Digitale tjenester

Dag 3

Pedagogisk bruk av digitale tjenester for inkludering, kompensering og mestring

Målsetting

PPT skal være rustet til å arbeide målrettet med språkvansker, både på individ- og systemnivå i barnehage og skole.

Arbeidsform

Etterutdanningen kombinerer forelesninger, workshops og gruppearbeid. Vi legger vekt på at du deltar aktivt. På dag 2 og 3 er det en forutsetning at deltakerne har med seg PC eller nettbrett (iPad eller Android).

Vurdering

Innlevering av gruppeoppgave, som skal godkjennes. Du får tilbud om veiledning i arbeidet.

Kontakt

Ved spørsmål om kurset, ta kontakt med