Tilrettelegging for utvikling og læring

Alle som har særlige opplæringsbehov, skal ha samme mulighet som andre til å utvikle seg og lære, og til å nå kompetansemål i Kunnskapsløftet. Dette krever at opplæring tilpasses til særskilte behov.