Skole | www.statped.no

Skole

I grunnskole og videregående skole skal elever med særlige opplæringsbehov ha samme mulighet som andre til å utvikle seg og lære, og til å nå kompetansemål. Dette krever at opplæring tilpasses til særlige behov.

God skolestart for barn med nedsett hørsel

E-læring for å sikre god skolestart for barn med høyrselstap, laga for foreldre som har valt talt språk for barna sine.

Informasjon og innspel til foreldre om kva som er viktig å tenke på i overgangen mellom barnehage og skole. Ressursen er nyttig for alle som møter barn med nedsett høyrsel.

Stamming i skolen

Ressurspakke rettet mot lærere, logopeder, samt eleven som stammer og klassen. Du finner blant annet informasjon om tilrettelegging, videoer, avis og maler eleven kan bruke til presentasjon og lage egen "stammebok". 

 

Gå til Stamming i skolen

Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

Minoritetsspråklige elever med spesialpedagogiske behov har nytte av sine flerspråklige ferdigheter i opplæringen.

Kombinerte sansetap i barnehage og skole

Aktivitet og deltakelse i barnehage og skole, er avhengig av at omgivelsene tilrettelegger for utvikling og læring ut fra barnets forutsetninger.

Skolelydbøker

Skolelydbøker til elever som av ulike årsaker strever med å lese. Informasjon om hvem som kan låne og hvordan finner du her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!