Til ungdommen – for livsmestring | www.statped.no

Til ungdommen – for livsmestring

Læremiddelet Til ungdommen – for livsmestring tar utgangspunkt i litteratur for å spore til samtale og refleksjon rundt det å være ungdom. 

Fakta og tilgjengelighet

skjermdump

Kategori: Hørsel, Norsk tegnspråk, Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser

Språk: norsk tegnspråk, norsk tekst og tale

Utgiver: Statped

Seks av tekstene er hentet fra Linn Skåber sin bok, Til ungdommen, og oversatt til norsk tegnspråk. I tillegg har Anja Hofsøy Tolsrød og Pernille Forsberg Vogt skrevet seks nye tekster, basert på samtaler med døve og hørselshemmede ungdommer. Læremiddelet inneholder også oppgaver knyttet til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og kompetansemål i fagene tegnspråk og norsk for elever på ungdomsskolen og i videregående skole.

Ungdomstiden er en fin og spennende tid. Den kan også oppleves krevende og kaotisk. I skolen skal det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring gi elevene kompetanse som fremmer god fysisk og psykisk helse. Undervisningen skal legge til rette for at elevene lærer å ta ansvarlige livsvalg og får støtte til å utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet.
Tekstene som er hentet fra Til ungdommen er basert på Skåbers samtaler med ungdom, og de berører temaer som forelskelse, sorg, drømmer om fremtiden, identitet, lykke og kaos. Boken har blitt godt mottatt av ungdommer. Mange finner noe gjenkjennbart i hva de selv gleder seg over eller strever med. Ipek Mehlum har snakket med døve og hørselshemmede ungdommer. Dette grunnlaget har vært til inspirasjon for Anja Hofsøy Tolsrød og Pernille Forsberg Vogt, slik at de kunne skrive tekster som gjenspeiler denne gruppen sine tanker og følelser rundt det å være ungdom. I disse tekstene kan døve og hørselshemmede ungdommer finne et fellesskap i det å være ungdom med nedsatt hørsel og en del av et tegnspråkmiljø. Oppgavene har tatt utgangspunkt i tekstene, og overordnede og tverrfaglige tema om språk og folkehelse og livsmestring. Oppgavene skal skape rom for dypdykk ned i innholdet i de 12 tekstene, og åpne for samtale og refleksjon rundt tema som språk, identitet, fellesskap, utenforskap og livsmestring.

 • Til ungdommen er et læremiddel som inneholder både tekster og oppgaver om livsmestring. Opplæringslovens formålsparagraf uttrykker tydelig at elevene skal utvikle kunnskap og holdninger for å kunne mestre egne liv, men også delta i fellesskap i samfunnet. Det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring skal gi kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Det skal bidra til utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet. Dette er helt sentral tematikk som vi finner i alle tekstene i Til ungdommen – for livsmestring. Dette er beretninger fra ungdom til ungdom. Læremiddelet treffer flere spesifikke kompetansemål fra læreplan i norsk tegnspråk, og læreplan i norsk for elever med tegnspråk. I lærerveiledningen finner du gode råd og tips om hvordan du kan bruke tekstene og oppgavene i ditt klasserom.

  I de aller fleste av oppgavene i dette oppgavesettet er det lagt opp til at lærer kan ta valg på vegne av elevene. Oppgavene fra Folkehelse og livsmestring og språk legger opp til at elevene skal jobbe med en eller flere av tekstene. Her kan du som lærer la elevene velge fritt, eller det kan velges én tekst som alle elevene skal jobbe med. I oppgavene som er knyttet til en spesifikk tekst er det også alltid to muligheter, med mindre oppgaveteksten presiserer at det må jobbes enten med tegnspråkversjonen eller den skriftlige versjonen. Også her kan lærer velge om alle elevene skal jobbe med tegnspråktekst i video eller skriftlig tekst som kan lastes ned.
  Skriftlig versjon av Linn Skåber sine tekster må dere finne i hennes bok. Disse er ikke publisert via nettstedet. Tekstene fra Anja Hofsøy Tolsrød og Pernille Forsberg Vogt finnes i skriftlig form via legemidlets hovedside og tilknyttet den aktuelle oppgavesiden for hver enkelt tekst.

  Henvisning til andre aktuelle læremidler:

  Tema livsmestring har blitt høyaktuelt med kunnskapsløftet av 2020, men har alltid hatt en sentral plass i opplæringslovens formålsparagraf. Erher.no er vår læremiddelportal og her finner du alle våre læremidler. I forbindelse med denne tematikken er det noen som er spesielt aktuelle å trekke fram:

  #døv – om fordommer, språket og livet

  I denne ressursen finner du 19 fortellinger fortalt på tegnspråk med norsk tale og undertekst. Seks døve i ulik alder forteller historier basert på egne opplevelser. Historier som handler om hva som kan være typisk for døve å oppleve. Fortellingene egner seg for refleksjon og diskusjon om tema som for eksempel språklige barrierer, manglende kunnskap om døve, fordommer, identitet, selvironi, tilhørighet og det å leve sammen i et mangfoldig samfunn.

  En mer historisk vinkling på tema som språk og identitet kan man få gjennom disse læremidlene:

  Gråtende hender

  Dette læremidler tar utgangspunkt i Teater Manus forestilling Gråtende hender som forteller historien om døve og funksjonshemmede ved nazismens fremvekst, og i Hitlers Tyskland. Fortellingen drives fram av de fiktive personene Hans og Gertrud. Vi følger deres oppvekst og liv gjennom 1930- og 40-årene. Oppgavene hører i stor grad under faget historie, og samtidig sterk tilknytning til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. En rekke av oppgavene går i dybden på identitet og utvikling av identitet og språk i fellesskap og samfunn.

  Venner for livet

  Tegnspråkversjon av Boken Venner for livet med norsk tale og undertekst. Tema er døveskolens opprinnelse og livet på døveskolen frem til 1960 tallet. Her kan du lære om døveskolens historie, undervisningen, striden om tegnspråk eller tale, hørselsteknisk utstyr, det å bo på internat, vennskap og hvordan andre verdenskrig påvirket barna på døveskolen.

  Guttestreker – Humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen

  Guttestreker er en samling av humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen på 1980-tallet. Kevin Eide Edvardsen og Torkil Pettersen forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve. Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell, men historiene handler også om et nært samhold og en felles identitet.

   

   

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!