Afasidagene 2017

Statped arrangerer afasidagene, et praksisrettet kurs om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning, og til å utveksle erfaringer med andre logopeder som arbeider i afasifeltet.

Oslo 26.–27.oktober