Afasidagene 2018

22.–23. november 2018 i Oslo
Delta på video fra Statpeds lokaler i Trondheim, Bergen, Bodø, Tromsø og Alta

Statped arrangerer årlige afasidager, et praksisrettet kurs om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning, og til å utveksle erfaringer med andre logopeder som arbeider i afasifeltet.

Målgruppe er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med afasi – praktikere, men også forskere. 

Program for afasidagene 2018