Inkluderende fellesskap i pedagogisk praksis – perspektiver fra Finland og Norge

Statped har fra september 2016 deltatt sammen med tre andre organisasjoner i Erasmus+ -prosjektet All Aboard .

Målet med prosjektet er å utvikle og styrke kompetansen om inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Kunnskapsdeling er sentralt i prosjektet. I seminaret vil vi formidle noen av resultatene fra prosjektet og vår finske samarbeidspartner, Valteri Centre for Learning and Consulting, vil gi oss et unikt innblikk i det finske skolesystemet og hvordan de jobber med inkluderende opplæring i skolen i Finland. 

Vis hele dokumentet

Innhold

Logo Ersmus og all aboard
Praktiske opplysninger

Tid: 4.mars 09.00-15.00

Sted: Statped, Gamle Hovsetervei 3, Oslo

Målgruppe: lærere, skoleledere, PPT-rådgivere.

Pris:Seminaret er gratis og vi serverer enkel lunsj. 

Meld deg på her innen 26.februar

Deler av programmet vil foregå på engelsk.

Side 1 av 9

Bente Prøybo

Bente jobber som seniorrådgiver i avdeling hørsel i Statped. Hun har mange års erfaring som lærer både for hørende og hørselshemmede barn, og med kompetanseheving av lærere fra BroAschehoug. Hun er også med i Fagfornyelsen med å skrive læreplanen i engelsk for hørselshemmede og er medlem av Utdanningsdirektoratets Veilederkorps. Bente har deltatt aktivt i All Aboard-prosjektet.

Merja Koivisto

Merja is a consulting teacher at Valteri Centre for Learning and Consulting, Onerva Unit. Merja has an MA in Education. She is a qualified primary school teacher and a special needs teacher. She has wide-ranging work experience as a teacher, a principal, a head of school development and as a special adviser in the Trade Union of Education in Finland. Merja has coordinated the implementation of the changes in national legislation of intensified and special support. She has been a member in the newest core curriculum process in Finland. Merja wants to promote inclusion in Finnish education. She has been invited to represent Finland as a national expert on the international, national and regional level. Currently, she educates teachers, principals and others in the administration of the education field. Also, she is the Editor in Chief of the Finnish Special Needs Education (Erityiskasvatus in Finnish) –magazine.