Inkludering lønner seg – ved hjelp av teknologi

Seminar om å inkludere elever med lese,- skrive- og språkvansker ved hjelp av teknologi. Stikkord er mer aktive og selvstendige elever, mestring og medvirkning, psykisk helse og likeverd.

Med digitale verktøy kan flere ta del i vanlig undervisning i stedet for i spesialundervisning. En suksessfaktor er at ledelsen på skolen tar teknologi i bruk som redskap for inkludering.