Landsdelssamlinga for Statped og PPT i Nord-Norge 2018

30.-31. oktober i Tromsø

Tema for årets Landsdelssamling er tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Innholdet i programmet har fokus på tiltak for å utvikle gode inkluderende læringsmiljø. I tillegg vil det være fokus på bruk av teknologi, ASK, systemkompetanse, læremidler, nødrett osv.