Landsdelssamlinga for Statped og PPT i Nord-Norge 2017

- Veiene til et godt læringsmiljø
10. - 11. oktober 2017, Tromsø 

Tema for Landsdelssamlinga er tiltak og verktøy for gode læringsmiljø og systemarbeid. Vi fokuserer på tiltak og hvordan vi skal ta i bruk ny kunnskap og skape ny praksis. Hvilke endringer skjer i lovverket og hvordan det påvirker vårt arbeid.