Landsdelssamlinga for Statped og PPT i Nord-Norge 2018

30.-31. oktober i Tromsø

Temaene som er planlagt for årets konferanse er inkludering, tidlig innsats, systemkompetanse, ASK og teknologi.