Last ned presentasjoner – Landsdelssamlinga 2018

Hvordan kan teknologi brukes for å inkludere barn med sammensatte lærevansker

I denne sesjonen vil vi ta for oss temaene Book Creator som kommunikasjonsverktøy, bruk av spill, skolefravær og nye arbeidsmåter for både lærere og elever. Ta med digital enhet da det vil bli lagt opp til mye aktivitet og utprøving.

Last ned presentasjoner: 

Book Creator som kommunikasjonsverktøy - Miriam Modalsli 

Spill - Espen Willberg 

Nye arbeidsmåter - Julie Ødegård

Julie Ødegaard

Rådgiver i Statped læringsressurser og teknologiutvikling

Miriam Modalsli

Rådgiver i Statped læringsressurser og teknologiutvikling

Espen Langbråten Wilberg

Seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Side 9 av 17