Konferanse om multifunksjonshemming

Muligheter – når ingenting går av seg selv

Konferansen har fokus på utvikling og læring for dem av oss som har de største og mest sammensatte funksjonsnedsettelsene.

Kristiansand 17.–18.oktober