Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole

Seminar 24. november 2017 om ny forskning- og utvikling om pedagogisk arbeid med flerspråklige barn i barnehage og tidlig grunnskole. Seminaret er et samarbeid mellom Institutt for spesialpedagogikk (ISP, UiO) og Statped.

Presentasjoner

Innledning og introduksjon til feltet flerspråklighet og (spesial)pedagogikk
Helene Fulland, Statped 

Komorbiditet och flerspråkighet hos barn med hørselsnedsætting
Ulrika Löfkvist, ISP

Presentasjon (PDF)
Flerspråklige barn i norsk barnehage: Dialogisk samspill i boklesingsaktiviteter 
Bente Hagtvet og Jannicke Karlsen, ISP

Effekten av tiltak rettet mot språkforståelse hos minoritetsspråklige barn
Monica Melbye-Lervåg, ISP

Tilrettelegging for morsmålsaktiviserende læring
Espen Egberg, Statped