Program samiske pedagogiske fagdager 2018

Prográmma Sámi pedagogalaš fágabeaivvit/ Prográmma Sáme pedagogalasj fáhkabiejve/ programme Samien pedagogeles faagebiejjieh/program Samiske pedagogiske fagdager (pdf)

Onsdag 31. januar 2018

08.30 Registrering – Kaffe/te

09.00 Velkommen, kulturelt innslag og hilsener!

09.30 Kristine Nystad – Samisk ungdoms overgang fra ungdom til voksenlivet. Hvilke samiske kulturelle beskyttelsesfaktorer fremmer postiv overgang til voksenlivet?

10.30 Pause

11.00 Laura Arola, språksforsker og Kommunalsjef for oppvekst og fritid, Utsjok kommune – Språkreir og tospråklig opplæring i en språkreirklasse

11.45 Inga Lill Sigga Mikkelsen, doktorgradsstipendiat, Sámi allaskuvla – Sterke opplæringsmodeller i samiske barnehager og skoler

12.30 Lunsj – Hotell Jokkmokk

14.00 Hanna Outakoski, lektor, Umeå universitet – Samiske barns skriveferdigheter

14.45  Maaren Palismaa, samisklærer, Sámi allaskuvla og Samisk videregående skole og reindriftsskole – samiskopplæring i skolen

15.30 Slutt for dagen

19.30 Middag – Hotel Jokkmokk

Torsdag 1. februar 2018

09.00 Ketil Lenert Hansen – PhD, Cand.Polit., Cand.mag , UiT Norges arktiske universitet – Samer, diskriminering og helse

10.00 Ann Synnøve Stenfjell – Kulturbasert matematikkundervisning

10.45 Pause

11.15 Tiina Johansen – Kan fjernundervisning være løsning på samiskopplæringen?

12.00 Lene Antonsen,Giellatekno – Samisk språkteknologi som hjelp i opplæringen. En oversikt (www.giellatekno.uit.no)

12.30 Inger Anne Gaup, Nettverk for Samiskopplæring - NetSam – den samiske lærerens stemme (www.netsam.org)

12.55 Avslutning

13.00 Lunsj – Hotell Jokkmokk - Vel hjem!

Med forbehold om endringer.