Brukerkonferansen

Hvert år arrangerer Statped en brukerkonferanse. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging. 

Tema for konferansen 2018 er digital tjenesteyting.

Dag 1 og 2 er for er medlemmer i nasjonalt brukerråd, regionale brukerråd og faglige samarbeidsråd i Statped. Dag 2 er også for andre interesserte.