Brukerkonferansen

Hvert år arrangerer Statped en brukerkonferanse. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging. 

Deltakere er medlemmene i nasjonalt brukerråd, regionale brukerråd og faglige samarbeidsråd i Statped.