Brukerkonferansen 2018 – dag 2

Den digitale framtida – kan den gi bedre tjenester? 

7. februar 2018

Den digitale framtida – kan den gi bedre tjenester?
 
10:00–10:15 Velkommen
Tone Mørk, direktør Statped og Camilla Lyngen, Unge Funksjonshemmede (UngFunk)

10:15–11:30 Digital tjenesteyting i nær framtid (inkludert kort beinstrekk)

11:30–12:30 Lunsj

12:30–13:15 Parallelle seminarer 
 1. Universell utforming – muligheter og utfordringer i den digitale hverdagen (denne blir ikke streamet)
  Norunn Christine Sanderson og  Terje Gjøsæter, Masterstudiet for universell utforming og IKT, HiOA

 2. Kan auditiv støy ha positiv effekt på konsentrasjon og kognitive prestasjoner (denne blir ikke streamet)
  Göran Söderlund, professor i spesialpedagogikk, Avdeling for lærarutdanning og idrett, Høgskulen på Vestlandet. Söderlund er Ph.D. i psykologi fra Stockholms universitet og har publisert ett antall studier av effekter av støy (white noise) på eksekutiv funksjon og minne hos personer med ADHD og/eller oppmerksomhetsvansker. Den teoretiske modellen han legger til grunn, har han kalt «The Moderate Brain Arousal model». Kort presentasjon av støy-appen Smartnoise, som er tenkt som et hjelpemiddel i klasserommet for barn med oppmerksomhetsvansker..

 3. Teknisk hjelpemiddel, læremiddel eller bare en dupeditt? (denne blir ikke streamet)
  Når blir en duppeditt et teknisk hjelpemiddel, hva er forskjellen på et læremiddel og et teknisk hjelpemiddel og hvordan går vi frem når det skal anskaffes hjelpemidler fra Nav Hjelpemiddel-sentral til en elev? 
  Elin Svendsen, hjelpemiddelsentralen, Nav

 4. Hvordan sikre at elever med funksjonsnedsettelser får likeverdig opplæring
  Innledning fra: 
  - Unge funksjonshemmede v/Camilla Lyngen
  - Norges Blindeforbunds Ungdom v/ styreleder Bernt Wu
  - Dysleksi Ungdom v/ styreleder Helene Hagen
  -  Barneombudet v/ Morten Hendis
  - ADHD Norge Ung v/leder Margrethe Skindervike
    Spørsmål fra salen

13:15–13:30 Pause

13:30–14:20 Politisk samtale og diskusjon
Politikere fra utdanningskomiteen på Stortinget møter representanter fra brukerorganisasjonene i en samtale rundt hva de ulike partiene tenker om digitalisering og funksjonshemmedes deltakelse i skolen. 

14:20–14:40 Pause

14:40–15:30 Teknologi blir magi – en dyslektikers hverdag
Gina Jevne Bakken, Dysleksi Norge

15:30 Takk for i dag!

Praktisk informasjon

Dato: 6. og 7. februar 2018
Dag 1 kun for brukerrepresentanter i Statped. Dag 2 inviteres også andre aktuelle samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner, samt politikere.

Målgruppe: Brukerrepresentanter i Statped, representanter fra brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo