Brukerkonferansen 2018

Statpeds brukerkonferanse er en årlig møteplass for de regionale brukerrådene, det nasjonale brukerrådet, de faglige samarbeidsrådene og andre representanter fra brukerorganisasjonene. I tillegg inviteres aktuelle samarbeidspartnere og offentlige og private tjenesteytere.

Tema for konferansen er digital tjenesteyting.

6. februar er for brukerrepresentanter i Statped.

7. februar inviteres også andre aktuelle samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner, samt politikere.

Praktisk informasjon

Dato: 6. og 7. februar 2018
Dag 1 kun for brukerrepresentanter i Statped. Dag 2 inviteres også andre aktuelle samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner, samt politikere.

Påmeldingsfrist: 5.02.2018

Målgruppe: Brukerrepresentanter i Statped, representanter fra brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Pris: 590,- konferansen er gratis for brukerrepresentanter i Statped

Påmeldingskjema

Program 6. februar

Fagdag for brukerrepresentanter i Statped

10:00 – 11:30 Paraplyorganisasjonene møtes FFO, Unge Funksjonshemmede og SAFO har samling for sine representanter.
 
11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:45 Faglige samlinger for hvert fagområde (inkludert kort beinstrekk)
Faglige samarbeidsråd og representanter i brukerråd deltar på eget fagområde. 
  • Ervervet hjerneskade: Sorg og mestring
  • Syn: Endring i klasseromsundervisningen ved økt bruk av digitale læringsressurser - pedagogiske konsekvenser for elever med synshemning

  • Hørsel: Digitale læringsressurser og hørsel

  • Språk og tale: Utfordringer og løsninger knyttet til kartlegging av språk hos flerspråklige barn

  • Sammensatte lærevansker: Digitale læremidler og sosial interaksjon
  • Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet:"Å forstå sammenhengen" Kan bruk av tolk gi mennesker med medfødt døvblindhet tilgang til deltakelse i samfunnet? Et grunnleggende samarbeid på tvers av profesjoner gir mulighet til nye impulser, språkutvikling og opplevelser.

13:45 – 14:05 Pause

14:05 – 14:50 Digitalisering i Statped -  med brukeren i sentrum (inkludert kort beinstrekk)
"Å forstå sammenhengen" Kan bruk av tolk gi mennesker med medfødt døvblindhet tilgang til deltakelse i samfunnet? Et grunnleggende samarbeid på tvers av profesjoner gir mulighet til nye impulser, språkutvikling og opplevelser.  

14:50 – 15:10 Pause

15:10 – 16:05 Felles møte for brukerråd og faglige samarbeidsråd
- Statped orienterer om aktuelle saker
- Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging vil presentere status i sitt arbeid v/representant fra sekretariatet


18:00 Felles middag

Program 7. februar

Den digitale framtida – kan den gi bedre tjenester? Alle interesserte kan melde seg på.

Endringer kan forkomme.