Inkludering og tidlig innsats som verktøy for bedre psykososiale forhold i barnehage og skole

10.30 «Skolen, funker for folk flest – Sandvika modellen, for de andre»

«Sandvika modellen» har man snudd opp ned på det ordinære skoleløpet. Læreren reiser ut fra sine trygge omgivelser, skolebygget, og inn på gamernes arena, Spillhuset. Den tradisjonelle klasseromsundervisningen er byttet ut med webundervisning og «flipped classroom». Alle elever har ressurser, og man ser at med bruk av digitale verktøy kan man ivareta og gi den enkelte 1-1 undervisning samtidig som man gir de et fysisk sosialt liv. Last ned presentasjon.

Morti Kvisvik

Spillhuset i Sandvika kommune

Pål Gustavsen

Koordinator i Oppfølgingstjenesten i Asker og Bærum - Akershus fylkeskommune

Side 6 av 17