Inkludering og tidlig innsats som verktøy for bedre psykososiale forhold i barnehage og skole

11.05 Hvorfor faller så mange utenfor i dagens skole?

 Statped har flere prosjekter som fokuser på prosesser som fører til utenforskap i skolen. Skolefravær er assosierte med mange negative konsekvenser som tidlig frafall, arbeidsløshet, uførhet og utenforskap.

Ulriksen gjennomfører en tiltaksstudie for å forebygge alvorlig skolefravær i videregående skoler i Nord-Norge og vil presentere forskning på omfang av skolefravær, konsekvenser skolefravær kan ha og hvilke tiltak som kan ha hindre alvorlig skolefravær. Det trengs innsatser på flere områder for å hindre at elever utvikler alvorlig skolefravær tidlig i skoleløpet, derfor vil Statped både prøve ut tiltak for elever som er i risikosonen for å falle utenfor, samt skaffe oss kunnskap om hvilke erfaringer ulike brukergrupper i Statped har på utenforskap og frafall i videregående. Last ned presentasjon.

Robin Ulriksen, PhD, senoirrådgiver Statped FoU

Robin Ulriksen

PhD, seniorrådgiver Statped FoU

Side 8 av 17