Inkludering og tidlig innsats som verktøy for bedre psykososiale forhold i barnehage og skole

13.50 Psykisk helse hos unge personer med funksjonsnedsettelser

Psykisk helse og livsutfordringer hos unge synshemmede: Resultater fra en landsomfattende undersøkelse.

Presentasjon av resultater fra en studie om psykisk helse hos Norges Blindeforbunds medlemmer, med hovedfokus på deltagere i aldersgruppen 18 til 35 år. Nesten alle i denne aldersgruppen er født blind og svaksynt eller har ervervet synstapet i løpet av barndommen. Med utgangspunkt i studien vil Audun Brunes fokusere på utfordringer og livshendelser hos personer som har vokst opp med en funksjonsnedsettelse, og hvilken betydning disse faktorene har på deres psykiske helse. Audun Brunes har doktorgrad innen helsevitenskap fra NTNU, og har forsket på helse og livsstil hos personer som er blinde eller svaksynte.

Foredragsholderne fokuserer spesielt på de som har hørsel- og/eller synstap, og viktige temaer vil være behov for tidlig diagnostisering og tilrettelegging, kommunikasjon, ulike former for utenforskap og overgrep.

Last ned presentasjonene til Brunes og Berntsen.

Audun Brunes

Epidemiolog.  Forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo

 

Unge lovende- hørselstap i mulighetenes tid

Beate Schie Berntsen, Enhetsleder/psykologspesialist, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, NBHP|Barne- og ungdomsenheten|Klinikk for psykisk helse og avhengighet

Beate Schie Berntsen

Enhetsleder, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, NBHP (Barne- og ungdomsenheten) Klinikk for psykisk hele og avhengighet

Les mer om NSHP her

 

Side 12 av 17