Inkludering og tidlig innsats som verktøy for bedre psykososiale forhold i barnehage og skole

15.00 Debatt/samtale - Utdanningskomitéen møter brukerne

Hvordan kan økt inkludering og tidlig innsats være et virkemiddel mot utenforskap og i verste fall frafall i skolen? Hvordan ser politikerne for seg at framtidens opplæringssystem skal ivareta den psykiske helsen og læringsutbyttet til brukergrupper med særskilte opplæringsbehov? Brukerrepresentanter i Statped stiller spørsmål til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Fra komiteen kommer:

  • Roy Steffensen (FrP) leder av komiteen
  • Torstein T. Solberg (A)
  •  Karin Andersen (SV)
  •  Guri Melby (V)
  • Mathilde Tybring Gjedde (H)

Fra Statpeds brukerråd kommer:

  • Terje Holsen,
  • Frid Svineng,
  • Hans Petter Østreng

Ordstyrer Sverre Fuglerud, Norges blindeforbund

 

Side 14 av 17