Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten 2017

Ledelse i en digital tid

19.–20. september 2017
Radisson BLU Plaza Oslo

Digitaliseringsbølgen treffer oss alle, og nye tider stiller krav til endrede arbeidsmåter og samhandling blant aktørene i opplæringssektoren. Årets Nettverkskonferanse setter fokus på hva som kreves av den digitale PP-lederen.

Bli med på samtalen med #PPlederkonf17