Nasjonal nettverkskonferanse 2018

  • 18. og 19. september
  • Radisson Blu Oslo Plaza
  • For ledere i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

To rapporter berører det spesialpedagogiske feltet, PPT og Statped: 

PPT og Statped må jobbe med utfordringene i rapportene. Dette og mer til er tema for konferansen, som arrangeres i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Faglig råd for PPT.

Påmelding åpner i juni.