Forelesere

Olaug Nilssen

forfatter og dramatiker
Foto: Bent R. Synnevåg

Du kan lese om Tung tids tale i StatpedMagasinet nr 3.(2017)

Les mer om Olaug Nilssen

Tom Colbjørnsen

professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI

Les mer på BI

Anne Kristin Hjukse

ekspedisjonssjef, Kunnskapsdepartementet 

Les mer på Kunnskapsdepartementet

Jogeir Sognnæs

leder, PP-tjenesten i Fjell kommune

Les mer på Fjell kommune

Marit Moum Aune

regissør

Foto: Den nationale scene

Les mer om Marit Moum Aune

Morten Hendis

seniorrådgiver, Barneombudet

Les mer på Barneombudet

Berit Lødding

forsker, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Les mer på NIFU

Anette Ruud

rådgiver, PP-tjenesten Sarpsborg kommune

Les mer på Sarpsborg kommune

Beate Gauden

leiar for barnehage og skule i Kvam, tidlegare PPT-leiar

Les meir på Kvam herad

Jane Stokke

rådgjevar, PPT Voss

Les mer om Voss PPT

Julie Ek Holst-Jæger

Koordinator for SEVU PPT, Utdanningsdirektoratet

Les mer på Utdanningsdirektoratet

Lars Asle Einarsen

psykolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Trine Merete Hesjedal

leiar, PPT Voss 

Les mer om Voss PPT

Hilde Marian Lund

enhetsleder, PP-tjenesten i Sarpsborg kommune

Les mer på Sarpsborg kommune

Julie Ek Holst-Jæger

Koordinator for SEVU PPT, Utdanningsdirektoratet

Les mer på Utdanningsdirektoratet