Forelesere

Geir Lippestad

Thomas Hylland Eriksen

Lars Asle Einarsen

psykolog med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Les mer om Lars Asle Einarsen (PDF)

Åsne Midtbø Aas

Pedagogisk rådgiver, Dysleksi Norge

Les mer om Dysleksi Norge

Kristin Oudmayer

Kristin Oudmayer er en norsk forfatter, samfunnsdebattant og foredragsholder, som skriver om temaet mobbing og inkludering. Hun er ansatt i UNICEF Norge, hvor hun er leder for prosjektet «Du kan være Den ene». Oudmayer har skrevet flere bøker om mobbing.

Les mer om Kristin Oudmayer

Synne Bendal

Stamina Census

Pernille Dysthe

Pernille Dysthe er en norsk forfatter og journalist. I 2006 gav Dysthe ut boken "Hyper: en beretning om uro", som handler om et liv styrt av ADHD

Jan-Martin Berge

Jan-Martin Berge er psykologspesialist og utvikler sjangeren Akademisk stand-up. Han ble i 2018 nominert til årets taler blant 650 talere i Norge. Foredrag med Psykologberge begeistrer og inspirerer! 

Les mer om Jan Martin Berge

Asgedet Håland

Spesialpedagog/ master i
spesialpedagogikk, med fordypning i psykososiale vansker. Pedagogisk psykologisk rådgiver, Oslo PPT

Karl Georg Øhrn

Avdelingsdirektør og nestleder i Avdeling for økonomi og styring, Kunnskapsdepartementet

Inga-Karoline Bjørge Norman

Organisasjonspsykolog, Stamina Helse AS

Camilla Ulfeng Bergland

Pedagogisk psykologisk rådgiver, Oslo PPT. Camilla er spesialpedagog med etterutdanning innen prosjektledelse og motiverende samtaler.  Har jobbet som sosiallærer og spesialpedagog i skolen, og oppsøkende ungdomskontakt med ansvar for oppfølging av ungdom som stod i fare for drop-out i videregående. Hun har bred erfaring i å arbeide med elever med bekymringsfullt skolefravær, og har de senere årene jobbet med forebygging og fokus på skolenærvær.

 

 

Erlend Dehlin

Erlend Dehlin er professor ved NTNU. Han har fått sin doktorgrad gjennom å studere betydningen av improvisasjon i organisering, og har seinere publisert innen organisasjon og ledelse, utdanningsledelse, kunnskapsledelse, innovasjon og prosjektledelse.

Erlends forskningsarbeid bygger på praksisfilosofi, og for tiden forsker han på tema innen ledelse knyttet til medvirkning, anerkjennelse og estetikk med en spesiell interesse for samskapt læring, partnerskap & allianser samt innovasjon.

Les mer om Erlend Dehlin

Anna Bjørshol

Avdelingsdirektør i Bufdir, Avdeling for likestilling og universell utforming.

Les mer om likestilling og ikke-diskriminering i bufdir.no

Tone Mørk

direktør i Statped

Les mer om Tone Mørk

Norman Sartorius

Norman Sartorius is a Croatian psychiatrist and university professor. Sartorius is a former director of the World Health Organization's (WHO) Division of Mental Health, and a former president of the World Psychiatric Association and of the European Psychiatric Association. He has been described as "one of the most prominent and influential psychiatrists of his generation».

Trond Ingebretsen

 Stabsdirektør, digitalisering i Utdanningsdirektoratet

Kristina Kvåle

proskjektleder i  avdeling for barnehage og grunnskole, Kunnskapsdepartementet