SPOT

SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.

SPOT 2019 arrangeres 13. og 14. november på The Qube på Gardermoen. Påmelding åpner i juni.

SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt, øke kompetansen og være en plass for å dele erfaringer. Konferansen er for deg som bruker teknologi i opplæringen. Den er for lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner ved universiteter, høgskoler og i helsesektor og for foreldre.