SPOT

SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi.

SPOT 2018 ble arrangert 14. og 15. november på The Qube på Gardermoen. 

SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt, øke kompetansen og være en plass for å dele erfaringer. Konferansen er for deg som bruker teknologi i opplæringen. Den er for lærere, barnehagelærere, PPT, skoleledere, fagpersoner ved universiteter, høgskoler og i helsesektor og for foreldre. 

Med smarttelefoner som lese- og skriveverktøy

Teknologien var et vendepunkt for han og ga han mulighet til å leve et total nytt liv. Christian Bock forteller om hvordan han bruker smarttelefonen for å kunne delta i en moderne digital verden.

Besøk Udirs BetaLab under SPOT

Er du nysgjerrig på kreative skapermuligheter med teknologi for å inkludere og motivere?

 

Spiller på lag med «gamerne»

I Akershus har de lykkes med å få elever som ikke mestrer det ordinære skoleløpet, tilbake. Nøkkelen for suksessatsingen Spillhuset, er å ta på alvor ressursene elevene sitter med.

ADHD -gründer med teknologi som verktøy

For den kreative svenske gründeren Georgios Karpathakis, ble livet med ADHD, totalt endret da han systematisk tok i bruk teknologi for å strukturere og organisere hverdagen sin. På SPOT forteller den etterspurte foreleseren den sterke livshistorien sin. 

ASK og teknologi på SPOT-konferansen

Trenger du idèer om læringsressurser som gir visuell støtte? Eller vil du lære mer om symbolkommunikasjon? På Statpeds SPOT-konferanse har vi flere workshops som kan være interessante for deg.

Få med deg årets SPOT- nyheter

Programmet for Statped sin teknologikonferanse er klart. Trenger du ideer om hvordan teknologi kan brukes for å redusere skolefravær? Er du nysgjerrig på hvordan du pedagogisk kan utnytte spill i undervisningen? Eller kanskje du trenger tips til nye verktøy for elever som strever med matematikk eller med lesing og skriving? Alt dette og mer til får du på SPOT 2018.