Koding som verktøy for livsmestring

Martina Rozinek og Sissel Ruud, Frydenhaug skole og ressurssenter.

Martina Rozinek og Sissel Ruud

Last ned presentasjonen (PDF)

Seminar 4

Informasjonsteknologi påvirker barns liv fra de er små. Dette gjelder alle barn, også barn og unge med ulike former for funksjonsnedsettelser. Ved Frydenhaug skole og ressurssenter har de jobbet med å lære elevene koding - fra analog til digital koding.
Det er mange gevinster med å lære elever med utviklingshemming koding. Koding gir viktig livsmestringskompetanse. Elevene lærer viktige begreper, selvstendighet, organisering, problemløsning, sosial kompetanse og teamsamarbeid. Denne kompetansen gir tro på egne evner og tro på at man kan lære, skape og ikke minst det å være kreativ. Og samtidig ha det gøy. I dette seminaret ønsker vi å vise hvordan vi ved å jobbe didaktisk, lærer elevene koding. Vi skal også gi praktiske eksempler på hvordan alle kan starte med å lære seg koding og samtidig lære mye mer enn det.

Om foreleserne

Sissel Ruud er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Har tidligere jobbet ved Gulskogen skole, Kjerraten barnehage og nå ved Frydenhaug skole og ressurssenter, en interkommunal grunnskole 1.-10.trinn og ressurssenter for elever med nedsatt funksjonsevne i Drammen. Ruud har lang erfaring i å jobbe med elever med lære- og atferdsvansker.

Martina Rozinek er pedagog ved Frydenhaug skole og ressurssenter. Hun er utdannet produktdesigner, kunst og håndverklærer, spesialpedagog og førskolelærer. Rozinek deltar i prosjektet Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Hun bruker IKT i undervisningen, siste årene med vekt på interaktive smarttavler og iPad. Hun er en ressursperson på skolen i forhold til digital læring og undervisning.

Gå tilbake til hovedsiden for SPOT.